Finsta Boule

Finsta Boule

 

 Finsta boule (ingår fr o m 2013 i Föreningen för Finstas forntid och framtid)


Boule spel pågår måndag, onsdag och fredag, kl. 13.00. Vid Kilens IP.

Samling kl. 12.45.

Varmt välkomna!

För mer info kontakta Kerstin 070-768 22 87, frihamraby@hotmail.se


Boule spel pågår måndag och onsdag kl. 17.30. Vid Kilens IP.

Samling kl. 17.15.

Varmt välkomna!